Literature
Authors(s) Camphuysen C.J., 1990. Dieet, Leeftijd en Geslacht van de Zeekoet Uria aalge in de Nederlandse Noordzee in het voorjaar. Sula 4(2): 41-54