Literature
Authors(s) Camphuysen C.J.
Year 1995
Title Voedsel van Zeekoeten Uria aalge voor de Zeeuwse kust, december 1991. Sula 9(4): 164-166