Literature
Authors(s) Camphuysen C.J. and Keijl G.O.
Year 1994
Title Leeftijd, geslacht, conditie en voedsel van Zeekoeten Uria aalge betrokken bij de massastranding op de Hollandse kust, november 1990. Sula 8(4): 257-268