Literature
 • Heggberget 1993
 • Marine feeding Otters (Lutra lutra) in Norway: seasonal variation in prey and reproductive timing. J. Mar. Biol. Ass. UK 73: 297-312
 • Voslamber 1991
 • Meeuwen in het IJsselmeergebied: voedseloecologie van zeven op het meer voorkomende soorten. Intern rapport
 • 1985
 • Mise au point d'une mthode d'tude de l'alimentation des oiseaux de mer: cas du Grand Cormoran (Phalacrocorax carbo). Travaux des Rserves. Soc. pour l'Etude et la Protection de la Nature en Bretagne 4: 51-85
 • Boudewijn, Dirksen 1993
 • Monitoring van biologische effecten van verontreiniging op het broedsucces in 1992 van Aalscholvers in de Dordtse Biesbosch en op de Ventjagersplaten en de relatie voedselkeuze-broedsucces. Rapport RWS, Directie Zuid-Holland 93.16, Bureau Waardenburg, Culemborg, 43p
 • Boudewijn, Dirksen 1998
 • Monitoring van biologische effecten van verontreiniging op het broedsucces van Aalscholvers in de Dordtse Biesbosch en op de Ventjagersplaten in
 • , 1998
 • Monthly variation in the diet of harbour seals in inshore waters along the southeast Shetland (UK) coastline. Mar. Ecol. Prog. Ser. 167: 275-289