Literature
 • Kranz 1996
 • Variability and seasonality in sprainting behaviour of otters Lutra lutra on a highland river in central Europe. Lutra 39: 33-44
 • 1968
 • Vergleichend morphologische Studie über die Otolithen mariner Knochenfische. Arch. Fischereiwiss. 19, beiheft 1
 • Niedernostheide 1996
 • Vergleichende nahrungsökologische Untersuchungen an Fluß- und Küstenseeschwalben (Sterna hirundo und St. paradisaea) auf Nigelhörn und Scharhörn (Elbmündung). Seevögel 17: 40-45
 • Durinck 1994
 • Vinterføden hos Røkstrubet Lom Gavia stellata i Skagerrak [Winter food of Red-throated Divers Gavia stellata from the North Sea coast of Jutland]. Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 88: 39-41
 • Voslamber 1988
 • Visplaatskeuze, foerageerwijze en voedselkeuze van Aalscholvers Phalacrocorax carbo in het IJsselmeergebied in 1982. Flevobericht 286, Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders, 1-80
 • Camphuysen 1995
 • Voedsel van Zeekoeten Uria aalge voor de Zeeuwse kust, december 1991. Sula 9(4): 164-166
 • Platteeuw 1985
 • Voedselecologie van de Grote (Mergus merganser) en de Middelste Zaagbek (M. serrator) in het IJsselmeergebied, 1979/80 en 1980/81. Rijp-rapport 48, Rijksdienst IJsselmeerpolders, Lelystad
 • 1994
 • Voedselkeus van Aalscholvers Phalacrocorax carbo sinensis in Noordwest-Overijssel. Rapport Bureau Veldkamp, 1-109
 • Dirksen 1990
 • Voedselkeus van Aalscholvers op het Veluwemeer en Wolderwijd in het winterhalfjaar, 1989-90.. Ecoland rapport 90-2: 39p
 • Buckens, Raeijmaekers 1992
 • Voedselkeuze Aalscholver in de Grevelingen. Internal Report, DGW Middelburg, 60 pp.
 • Noordhuis 1993
 • Voedseltekort voor de Visdieven van Zeewolde in 1991?. Limosa 66: 61-65
 • Schouten 1982
 • Voorkomen en doortrek van de Zwarte Stern Chlidonias niger in het IJsselmeergebied. Limosa 55(2): 56-58
 • Vauk, Jokele 1975
 • Vorkommen, Herkunft und Winternahrung Helgoländer Dreizehnmöwen (Rissa tridactyla). Veröff. Inst. Meeresf. Bremerhaven 15:69-77