Literature
 • 1995
 • Aalscholvers en beroepsvisserij in het IJsselmeer, het Markermeer en Noordwest-Overijssel. Rapport Ministerie van LNV, IKC-Natuurbeheer nr 19
 • Van Damme 1994
 • Poep en kots: dieetstudies van Zeehonden en Aalscholvers. Ongepubl. rapport, NIOZ, Texel, 32pp, bijlagen I-XLIII
 • Van Eerden 1993
 • Competitive food exploitation of smelt Osmerus eperlanus by great crested grebes Podiceps cristatus and perch Perca fluviatilis at Lake IJsselmeer, The Netherlands. Oecologia 93: 463-474
 • Van Heezik, Seddon 1989
 • Stomach sampling in the Yellow-eyed Penguin: erosion of otoliths and squid beaks. J. Field Orn. 60: 451-458
 • Vauk, Jokele 1975
 • Vorkommen, Herkunft und Winternahrung Helgoländer Dreizehnmöwen (Rissa tridactyla). Veröff. Inst. Meeresf. Bremerhaven 15:69-77
 • Velando, Freire 1999
 • Intercolony and seasonal differences in the breeding diet of European shags on the Galician coast (NW Spain). Mar. Ecol. Prog. Ser. 188: 225-236
 • 1995
 • The use of chewing pads for estimating the consumption of Cyprinids by Cormorants Phalacrocorax carbo. Ardea 83: 135-138
 • 1994
 • Voedselkeus van Aalscholvers Phalacrocorax carbo sinensis in Noordwest-Overijssel. Rapport Bureau Veldkamp, 1-109
 • Venables 1955
 • Birds and mammals of Shetland. London
 • Vlug 1983
 • De Fuut (Podiceps cristatus). Wetensch. Med. K.N.N.V., Hoogwoud: 87 pp.
 • Voslamber 1991
 • Meeuwen in het IJsselmeergebied: voedseloecologie van zeven op het meer voorkomende soorten. Intern rapport
 • Voslamber 1988
 • Visplaatskeuze, foerageerwijze en voedselkeuze van Aalscholvers Phalacrocorax carbo in het IJsselmeergebied in 1982. Flevobericht 286, Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders, 1-80